+603-615 615 00

SEGi – Bursary Pelajar Cemerlang by Ministry of Education, Malaysia

Duration -- Not Specified --
Criteria

·         Malaysian.
·         Minimum 9 A+ in SPM.

Description

Please refer to:
Bahagian Tajaan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 1,Blok 2251,Jalan Usahawan 1,
63000, Cyberjaya, Selangor.
Tel:03-8321 7086 Fax: 8321 7101/7103
Email: bt.bursary@moe.gov.my

Our Sponsors

Loading...